Europees parlement kwalificeert Rusland als staatssponsor van terrorisme

23
.
11
Buitenlandse Zaken

De Russische staat pleegt oorlogsmisdaden en steunt terrorisme

Rusland valt burgerdoelen meedogenloos aan; gaande van ziekenhuizen, scholen, schuilplaatsen en energiecentrales die internationaal recht schenden. Daarom geeft het Europees parlement een zeer duidelijk politiek signaal en roept het Rusland uit tot staatssponsor van terrorisme. Dat vergt een nieuw Europees juridisch instrument dat staatsterrorisme definieert op Europees niveau, wat mogelijke overtredingen zijn en welke gevolgen men daar aan kan koppelen. Dit zal niet in één dag gebeuren, maar op die manier hopen we de weg vrij te maken om Poetin en zijn regime verantwoordelijk te houden voor deze misdaden voor een internationaal tribunaal. Als we er nu niet in slagen om Europa's buitenlands- en veiligheidsbeleid te verstevigen, wanneer dan wel?