Europees Parlement gaat ontbossing tegen door ban op producten

13
.
09
Landbouw en Visserij

Bossen spelen een cruciale rol om klimaatverandering tegen te gaan

De bossen op aarde zijn de longen van onze planeet. Ze slaan CO2 op en beschermen ons tegen de opwarming van de aarde. De toenemende ontbossing wereldwijd is uiterst zorgwekkend, de afgelopen 30 jaren is een gebied groter dan de Europese Unie gekapt. Bovendien is Europa een lappendeken aan nationale wetgevingen rond werken met gecertificeerde producten.

Europees parlement pakt producten uit ontboste gebieden streng aan

Daarom keurt het Europees parlement een wet goed die bedrijven overal in Europa verplicht te controleren of producten zoals rundsvlees, cacao, koffie, palmolie, soja, hout en rubber niet geproduceerd zijn op illegaal ontbost land buiten Europa. Op die manier wil Europa consumenten de garantie geven dat ze geen producten kopen die bijdragen aan de vernietiging van bossen en worden concurrentienadelen voor zij die wél al gecertificeerd werken – zoals wij met de maatschappelijk verantwoorde soja in Vlaanderen, weggewerkt.