Europees LGBTI-Freedom Zone

10
.
03
Burgerlijke Vrijheden

In Polen zien we zorgwekkende ontwikkelingen. Sinds maart 2019 zijn er meer dan 100 steden en gemeenten die zichzelf bestemmen als plaatsen ‘vrij van LGBTI-ideologie’. Lokale overheden worden opgeroepen om LGBTI-mensen te discrimineren en LGBTI-acties te boycotten. LGBTI-vrije zones zijn een schande en een regelrechte aanval op de fundamentele rechten van de mens. De Europese samenleving is gebaseerd op gelijke kansen, non-discriminatie en respect voor de rechten van alle burgers.

Vandaag stuurt het Europees Parlement een krachtig signaal aan alle LGBTI-mensen in de EU dat ze kunnen zijn wie ze zijn, waar dan ook in de EU, door de volledige Europese Unie als LGBTI-Freedom Zone te bestemmen. De manier waarop we geboren worden kent geen ideologisch fundament. Dat is de natuur. Dat is biologie. We leven in het jaar 2021, er zou geen haat en discriminatie meer mogen zijn. Tegen huidskleur. Tegen gender. Tegen seksuele geaardheid. Of dat nu in Polen is of in België waar een shockerende moord wellicht gemotiveerd door extreme homohaat ons het afgelopen weekend wakker schudde. Ik zal de rechten van LGBTI-mensen blijven verdedigen tegen degenen die hen aanvallen vanuit ideologisch onverdedigbare standpunten. De Europese Unie staat voor gelijkheid, een plaats in de wereld waar iedereen dezelfde vrijheden en rechten geniet, ongeacht hoe we geboren worden.