Europees landbouwvoorstel over genomische technieken

19
.
10
Landbouw en Visserij

De Europese Commissie komt in het voorjaar van 2023 met een wetgevend voorstel voor zogenaamde nieuwe genomische technieken voor planten zoals CRISPR-Cas. Deze technieken werken net als klassieke veredeling, maar hebben het voordeel dat ze gerichter, sneller en nauwkeuriger wijzigingen kunnen aanbrengen in het DNA van bepaalde landbouwgewassen, waardoor die andere, weliswaar planteigen, eigenschappen krijgt. Zo kan je bijvoorbeeld glutenvrije granen krijgen, aardappelen die tegen bepaalde ziektes bestand zijn of tomaten die beter tegen extreme hitte en droogte kunnen. Op die manier kunnen we ons voedingssysteem beter wapenen tegen de vele uitdagingen waar het mee te maken krijgt, die in essentie gaan over het meer monden voeden op minder landbouwgrond in meer extreme weersomstandigheden. Zeker in de huidige context waarbij voedingsprijzen en beschikbaarheid wereldwijd onder druk komen te staan na de inval van Rusland in Oekraïne, biedt dit interessante perspectieven.

In oktober ging ik hierover in gesprek met onderzoekers, wetenschappers en andere beleidsmakers tijdens een conferentie van het Tsjechische EU-Raadsvoorzitterschap. Onder de huidige EU-wetgeving vallen deze nieuwe genomische technieken onder de GGO-wetgeving, terwijl ze helemaal verschillend zijn, aangezien er geen plantenvreemd DNA aan te pas komt. Die belangrijke nuance hoop ik straks in het wetgevend voorstel terug te vinden.