Europees akkoord over nieuw Europees landbouwbeleid

25
.
06
Landbouw en Visserij

Vandaag hebben het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten na lange onderhandelingen een akkoord bereikt over de toekomst van de Europese landbouw. Met het nieuw Europees landbouwbeleid zetten we meer dan ooit de weg in naar verduurzaming op Europees niveau. Boeren die bijkomende inspanningen willen doen op vlak van biodiversiteit, klimaat of dierenwelzijn krijgen daarvoor extra steun. Dit is een echte gamechanger in het beleid. Tegelijkertijd genieten de lidstaten meer beslissingsvrijheid, voor Vlaanderen zal minister Hilde Crevits plannen maken op maat van onze regio en onze landbouwers. Dat moet de Europese doelstellingen voor de boer op het veld zelf mee haalbaar maken, want ook dat vind ik belangrijk.

Daarnaast is de bijkomende steun voor jonge landbouwers broodnodig om de vernieuwing en de verjonging van de sector in te zetten. Ik hoop zelfs dat de lidstaten nog meer ambitie aan de dag zullen leggen om jonge boeren financieel te ondersteunen dan de 3% die overeengekomen is. Het moet immers leefbaar zijn voor jonge mensen om als landbouwer te starten. We zitten met een enorme generatiekloof bij onze landbouwers waarbij dringend nood is aan verjonging. In Vlaanderen is maar 1 op de 10 boeren jongerdan 40 jaar.

België zal ongeveer €4,1 miljard ontvangen voor de periode 2021-2027. Uit die pot zal elk jaar €229 miljoen uit de eerste pijler naar Vlaanderen vloeien, en €43 miljoen uit de tweede pijler.