Europa wil CO2 uitstoot met 55% terugdringen tegen 2030

14
.
07
Landbouw en Visserij

Met het Fit for 55 actieplan legt Europa de lat hoog om onze CO2-uitstoot met 55% terug te dringen tegen 2030. Ook landbouw maakt deel uit van dit actieplan. Mij is het erom te doen dat we in de komende tijd zien hoe we samen mét de landbouwers die ambities kunnen waarmaken, niet tegen hen.

Landbouwers voelen als eersten de klimaatverandering in de praktijk. Tegelijkertijd hebben landbouwers al inspanningen gedaan om uitstoot terug te dringen en zetten we met de vergroening van het Europees landbouwbeleid verder in op duurzame investeringen en praktijken.

Eén concreet voorstel uit het Fit for 55 pakket gaat over koolstofopslag in de landbouw. Landbouw is één van de weinige sectoren die CO2 uit de lucht kan halen om vast te leggen in de bodem. Dit moet echter gekoppeld worden aan een duurzaam verdienmodel en nieuwe marktopportuniteiten voor onze landbouwers. Op vlak van uitstoot moeten we emissies nog verder reduceren - denk aan methaan bij de veestapel - en verder inzetten op onderzoek en nieuwe technologieën.