Europa legt AI bij politie aan banden

06
.
10
Burgerlijke Vrijheden

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over het gebruik van artificiële intelligentie (AI) bij de politie en de justitiediensten in de lidstaten. Er werd een meerderheid behaald door de socialisten, groenen en liberalen om het gebruik van real-time gezichtsherkenning in de publieke ruimte door de politie volledig te verbieden. Ik ben hier echter tegen en pleit ervoor om biometrische identificatie mogelijk te maken in uitzonderlijke gevallen. De realiteit is dat steeds meer criminelen hun werkterrein digitaal verleggen om terrorisme teorganiseren, geld wit te wassen, mensen te smokkelen, online kinderporno te verdelen en andere  misdaden te plegen. De socialisten, groenen en liberalen willen de politiediensten echter met handen en voeten vastbinden om deze misdaden te bestrijden. Het is onaanvaardbaar om criminelen vrij spel te geven en justitie in een blinde vlek te laten opereren.

We moeten terecht kijken naar de mogelijke negatieve effecten van kunstmatige intelligentie, maar we moeten ook de opportuniteiten durven benutten en voldoende vrijheid geven aan de ontwikkeling van deze technologieën om ze te verbeteren. Politiediensten zouden door AI-toepassingen op hun databases veel efficiënter, gerichter en sneller misdadigers kunnen opsporen. Het is tegelijkertijd niet de bedoeling dat AI in het wilde weg gebruikt wordt om mensen te controleren en te onderdrukken en tot situaties leiden zoals in China. Daarom vragen we uitdrukkelijk een sterk kader waarin de veiligheid en grondrechten van onze burgers gewaarborgd en gecontroleerd worden. Als politiediensten AI-toepassingen mogen gebruiken om beelden te analyseren binnen een sterk kader van waarborgen, zou men in de toekomst sneller misdadigers kunnen identificeren want de analyse van beelden kan veel gerichter met behulp van AI.  Op die manier zouden justitie en artificiële intelligentie hand in hand samen kunnen werken.

Wil je er nog meer over weten? Hier kan je lezen welke voordelen AI kan bieden om criminaliteit te bestrijden.