By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

€1 miljard compensatiefonds voor boeren in kader van EU-Mercosur-akkoord

27
.
05
Landbouw en Visserij

Ik ben niet tegen een  vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en de Mercosur-landen, maar uitsluitend op voorwaarde dat die evenwichtig is. Dit is nu niet het geval. De overeenkomst schiet tekort in termen van duidelijke, bindende en afdwingbare ecologische, sociale en landbouwregels.

De Commissie erkent dit en heeft daarom onder andere een compensatiefonds van € 1 miljard beloofd aan boeren die door de overeenkomst worden getroffen. Ik roep de Europese Commissie op om haar engagement na te komen en een concreet en stapsgewijs overzicht te geven over de lancering van dit fonds om boeren te ondersteunen.

De onderhandelingen over bijkomende maatregelen zijn nog volop lopende. Daarbovenop werd indertijd een compensatiefonds van 1 miljard EUR aan de Europese landbouwsector toegezegd. In het licht van de stemming die daarover aan zit te komen, wil ik nu duidelijk vragen: waar en wanneer komt dat geld tevoorschijn en voor wie is het bestemd? Wil je hier meer over weten? Lees hier verder.