Handelsakkoord tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk

27
.
04
Interne Markt

Vijf jaar geleden begon het turbulent echtscheidingsproces met het Verenigde Koninkrijk na het Brexit-referendum. Een no-deal vermijden, dat is altijd al de opzet geweest. Daarom hebben we het handels- en samenwerkingsakkoord met het VK goedgekeurd. Dat is de beste uitkomst voor onze burgers en bedrijven.

Een nieuwe duurzame relatie met het Verenigd Koninkrijk is cruciaal, maar deze moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Wij hebben onze nek uitgestoken voor een omvattende deal, het VK moet bewijzen dat ze dit waard zijn. Beginnend met de volledige naleving van het terugtrekkingsakkoord, inclusief het Noord-Iers protocol. Mochten de Britten zich andermaal niet naar het akkoord schikken, moet de Europese Commissie het onderste uit de kan halen. Indien nodig door tarieven op te leggen, quota’s af te dwingen of de markttoegang tot Europa te beperken. Dit akkoord is onze hefboom om de volledige naleving van alle gemaakte afspraken af te dwingen.  De beslissing van het Europees Parlement om het akkoord goed te keuren is immers geen toegeving, maar getuigt van verantwoordelijkheid.  

Tegelijkertijdmoeten we al vooruit durven kijken. Brexit zadelt bedrijven op met extra kosten en plaats grensregio’s voor nieuwe uitdagingen, ook in België. Laat ons die samenwerking vlot doen verlopen, onder meer door aan de Vlaams-Britse grens ‘Green Lanes’ op te richten die de handel vereenvoudigen in de toekomst.