By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

De weg van de universele lader naar de digitale toekomst van Europa

04
.
10
Interne Markt

Tientallen jaren heeft de industrie tegengestribbeld, aangespoord door Apple. Op aandringen van het Europees parlement nam de Europese Commissie vorig jaar het heft in eigen handen. In recordtijd werd een Europees akkoord gevonden om een universele lader voor smartphones in te voeren. De laatste horde wordt vandaag definitief genomen met de plenaire goedkeuring in het halfrond. Eindelijk komt er een einde aan de frustratie van consumenten over de berg incompatibele laders diezich thuis opstapelen. Vanaf 2024 kunnen we met één lader in de stekker onze smartphones en andere kleine elektronische apparaten zoals tablets en draagbare boxen voortaan opladen.

 

Het heeft naar mijn mening te lang geduurd om een akkoord te vinden over een standaard toegangspoort tot smartphones, de weg naar onze draagbare data in de hand. Onze digitale toekomst snelt op ons af. Europa kan zich niet permitteren om weer een decennium te wachten voor de ontsluiting van onze datamaatschappij. We mogen de kans niet missen om de architectuur van onze digitale toekomst in de steigers te zetten. Anders riskeren we de standaarden en normen gezet door Azië en de Verenigde Staten eenvoudigweg te ondergaan.

 

Europa hanteert duidelijke principes bij het uitzetten van die krijtlijnen. Hoe meer onze leefwereld digitaal wordt, hoe belangrijker dat nieuwe technologieën overeenkomen met regels maar ook met onze waarden. Het is steeds zoeken naar de balans tussen vrijheid en regulering. Hoe zorgen we ervoor dat mensen voldoende beschermd zijn en dat we tegelijkertijd voldoende flexibiliteit aan bedrijven bieden om te concurreren en te groeien?

 

Europa nam alvast het voortouw wereldwijd met haar nieuwe digitale dienstenpakket. De wet digitalediensten (DSA) en de wet digitale markten (DMA) veranderen voorgoed hoe het internet er in de toekomst uit zal zien door burgers beter te beschermen en de excessen van Big Tech aan banden te leggen. Bovendien kan Europa zich met de GDPR-regels op de strengste privacywet ter wereld beroepen.

 

Maar het is maar de vraag of de regels van het spel het tempo van nieuwe technologische evoluties kunnen blijven volgen. Robots die assisteren bij medische operaties, drones die pakketjes leveren en zelfrijdende wagens zijn geen verre toekomstmuziek meer. Daarom werkt Europa aan een zeer ambitieus wetgevend kader om de regels vast te leggen voor artificiële intelligentie. Daarom werkt Europa ook aan regels voor onze data-economie want gegevens zijn het nieuwe goud in de toekomst. Daarom werken we ook aan regels over hoe we de digitale identiteit van onze burgers in de toekomst best aanpakken, allicht wordt dat pasje in onze portemonnee binnenkort een zaak van het verleden.

 

En dat zijn nog maar een paar van de digitale werven die we moeten aanpakken. Ons belastingsysteem uit de 20e eeuw is niet meer aangepast aan het digitale tijdperk uit de 21e eeuw. De hybride oorlog waar Europa in verwikkeld is met Rusland is een teken aan de wand dat onze digitale veiligheid absoluut niet vanzelfsprekend is. Ook de toekomst van onze connectiviteit zal verder opgeschaald worden. Het Verenigd Koninkrijk klopte het gebruik van het 1G netwerk met 1 miljoen mobiele telefoongebruikers in de jaren ’90. Dit jaar overschrijden we wereldwijd de kaap van 1 miljard gebruikers op 5G netwerken.

De manier waarop we werken, leven en geld verdienen zal een steeds langer digitaal verlengstuk krijgen. Het begint alvast met het surfgedrag op onze mobieltjes die we voortaan met één en dezelfde USB-kabel kunnen opladen.