By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

De noodzaak om voorbereid te zijn op artificiële intelligentie

25
.
01
Interne Markt

ChatGPT is here to stay

'Nu en dan komt een revolutionair product op de markt dat alles verandert.' Zo begon Steve Jobs in 2007 zijn presentatie over de eerste iPhone. Over de artificiële intelligentietool ChatGPT haastten experten zich om hetzelfde te zeggen. Professor Goethals schreef daarentegen dat het de grootste intellectuele hold-up uit de geschiedenis is. Eén ding is zeker: ChatGPT is hier om te blijven, nadat Micrcosoft aankondigde om er 10 miljard extra in te inversteren. ChatGPT pent sollicitatiebrieven beter dan uzelf, produceert speeches zoals Jan Jambon of Donald Trump ze alleen maar kunnen geschreven hebben, en schrijft opstellen over de Guldensporenslag, sneller dan leerlingen een nieuw Word-document op hun PC kunnen openen. Het lijkt een geschenk uit de hemel, maar hoe vermijden we dat het een vergiftigd geschenk wordt?

 

Leren samenwerken met AI

Leren samenwerken met deze generatieve technologie is de cruciale uitdaging waar leraars en werkgevers voor staan. Ik noem die beide jobs niet zomaar, want zij zijn het die voor de grootste uitdaging staan. Leren hoe een opstel niet door of zonder, maar samen met ChatGPT kan geschreven worden, is de nieuwe realiteit. Laat er ons geen binaire keuze van maken. Onze kinderen zonder die vaardigheden de schoolbanken laten verlaten, zou naïef zijn in een steeds meer digitale wereld. Hen daarentegen vrijstellen van denk- en schrijfopdrachten, is evenmin een optie. Sta er even bij stil: het is niet omdat Jack Kilby de zakrekenmachine ooit uitvond dat we onze wiskundeleraars de laan hebben uitgestuurd .Integendeel, leren werken met het rekentoestel werd cruciaal en tegelijk bleef hoofdrekenen de basis van ons onderwijs. Ik sluit me aan bij professor emeritus Luc Steels dat we erover moeten waken dat deze generatieve kunstmatige intelligentie ons niet collectief dommer maakt, maar ons net triggert om onze kennis en vaardigheden verder aan te scherpen. Het alternatief is dat enkele techreuzen uit de Verenigde Staten de toekomst straks voor ons uittekenen.

 

Europees wetgevend kader voor AI

Naast leraars en werkgevers, moeten ook wij, politici, aan de bak. Bij ChatGPT zijn zowel desinformatie als foute vooroordelen reële uitdagingen. Daar is Europa zich terdege van bewust. De aankomende AI-wetgeving wil een kader dat de ontwikkeling van AI niet afremt en zich op ethisch verantwoorde AI toespitst. Als ChatGPT plots systematisch op vlak van gender of ethniciteit zou discrimineren, moeten voldoende waarborgen ingebouwd zijn. Tegelijk mag onze wetgeving niet te specifiek zijn, waardoor alle innovatie in Europa verstikt wordt. AI zorgt bovendien voor geopolitieke spanning: missen we de trein, trekken onze knapste koppen misschien voorgoed naar het buitenland.

 

Voorbereid zijn op AI in onze huiskamer

Als ChatGPT de voorbije weken één zaak heeft aangetoond, dan is het wel dat artificiële intelligentie zeer ingrijpend kan zijn als de toepassing plots op het publieke domein wordt losgelaten. Veel AI-toepassingen zitten nog in onderzoek of in de wachtkamer, maar van zodra AI in de huiskamer, de werkvloer of het klaslokaal binnenkomt...kunnen ze onze levens veranderen. En daar zijn we maar beter op voorbereid.