De nieuwe Europese bodemstrategie: een kans voor koolstoflandbouw

05
.
12
Landbouw en Visserij

Europa neemt belangrijke stappen om haar doelstellingen binnen de Green Deal te realiseren met een nieuwe strategie omtrent ontbossing en gezonde bodems. Ik vind het terecht dat we onze Europese ambities omtrent duurzaamheid op dat vlak omhoogtrekken.

Gezonde bodems zijn niet alleen belangrijk voor onze landbouwers, maar kunnen ook een belangrijk instrument vormen in de strijd tegen de klimaatverandering. Gezonde bodems zorgen voor 95% van onze Europese voedselproductie en zijn dus een essentiële sleutel in onze voedselproductie. Echter zou volgens nieuwestudies slechts 30% van onze bodem in goede conditie zijn, het is dus belangrijk om het proces van herstelling in te zetten.

De vele landbouwgronden in Europa zijn ook een troef in de strijd tegen klimaatverandering, alleen moeten we er nog beter mee aan de slag. Met dit Europese wetsvoorstel voor bodemgezondheid zou Europa een belangrijke stap vooruit kunnen zetten om gezonde grond beter te beschermen. Gezonde gronden leveren bovendien een productiewinst op. Voor iedereen een win-win dus. Door bindende Europese doelstellingen op te leggen over bodemherstel zullen we in de toekomst meer koolstof uit de lucht kunnen halen én vasthouden. Technieken zoals koolstoflandbouw zouden daar alvast hun steentje aan kunnen bijdragen. Dit zal helpen om het risico op natuurrampen, veroorzaakt door klimaatopwarming, zoals droogte of overstromingen te beperken.          

In de context van dit bodemvoorstel bracht de Commissie ook een nieuw voorstel uit omtrent ontbossing. Dit voorstel omvat concrete regels die producten, die bijdragen tot de wereldwijde ontbossing, verbiedt binnen de Europese markt. Vaak wordt ontbossing ingesteld in andere delen van de wereld om goedkoper voedsel te produceren waardoor een ongelijk speelveld ontstaat voor onze boeren, dat kan niet de bedoeling zijn.