By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²

Burgerinitiatief End the Cage Age

30
.
06
Landbouw en Visserij

Vandaag heeft de Europese Commissie besloten om aan de slag te gaan met het Europees burgerinitiatief "End the Cage Age" dat door meer dan 1 miljoen burgers in de hele EU wordt gesteund. Tegen 2023 zou de Europese Commissie een voorstel op tafel leggen om kooien voor een aantal landbouwdieren te verbieden. Het is een positieve zaak dat de Europese Commissie concreet aan de slag gaat met succesvolle burgerinitiatieven, het bewijst dat er effectief naar burgers geluisterd wordt in de Europese besluitvorming. De uitfasering van kooisystemen voor boerderijdieren kan echter enkel slagen onder drie voorwaarden. Er moet een voldoende lange transitieperiode komen, strenge controles aan de grenzen zodat producten die Europa binnenkomen aan de nodige standaarden voldoen en een gelijk speelveld garanderen, en voldoende financiële compensatie die rekening houdt met de vaak grote investeringen die landbouwers maakten. Het is zeer positief dat de Commissie het dierenwelzijn wil verhogen, maar niet ten koste van de landbouwers. Wil je meer weten over het kooien van landbouwdieren? Lees verder hoe ik er over denk op VRT NWS.