Afrikaanse varkenspest blijft door China een enorme impact hebben op onze varkensboeren

03
.
09
Landbouw en Visserij

Na de ontdekking van een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij wilde zwijnen in het zuiden van de provincie Luxemburg in september 2018, stelden 30 landen embargomaatregelen in voor Belgisch varkensvlees. Door kordaat op te treden, heeft België de ziekte volledig kunnen uitroeien, met als gevolg dat België op 21 december 2020 de AVP-vrije status terug verwierf. 14 van de 30 landen  die na de ontdekking van de Afrikaanse varkenspest in ons land in september 2018 de export van Belgisch varkensvlees tijdelijk aan banden hadden gelegd, hebben dat embargo ondertussen opgeheven. Dat is al een goede stap vooruit.

Maar de realiteit is dat de Afrikaanse varkenspest een enorme impact blijft hebben op onze varkensboeren. Want belangrijke sleutelmarkten, waaronder China, blijven zeer moeilijk bereikbaar voor Belgisch varkensvlees, met een dramatische lage prijs voor varkensvlees tot gevolg. Bovendien zitten heel wat EU-lidstaten in hetzelfde schuitje waardoor het aanbod in de EU te groot is. We zijn augustus 2021 en de gemiddelde Vlaamse boer verliest €25 per varken! Daarom roep ik de Europese Commissie op om zo snel mogelijk te overleggen met Chinese partners en de sector te helpen.

Wil je er meer over weten? Lees verder wat ik er van vind op WTV.