Aanslepende crisis in Ethiopië beschaamt de internationale gemeenschap

05
.
10
Buitenlandse Zaken

De aanslepende humanitaire crisis in Tigray, Afar en Amhara is beschamend voor de internationale gemeenschap. Dit vraagt om dringende actie van de Europese Unie. De EU profileert zich binnenin en naar buiten toe als een Unie van waarden.  Dat is heel belangrijk, maar als we dat menen en geloofwaardig willen zijn, dan moet de EU snel en effectief werk maken van deze crisis. Dat is de enige manier om impact te hebben als global actor en om die ambitie waar te maken op het terrein.  In samenwerking met onze bondgenoten en multilateraal onder leiding van de VN. Daar ligt de oplossing.

Het is uiteraard in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Ethiopische regering om haar eigen bevolking te beschermen. Het is ook haar verantwoordelijkheid dat de VN en andere humanitaire organisaties veilig en efficiënt kunnen opereren en levensnoodzakelijke hulp op de juiste plaatsen leveren.  Er zijn talrijke aanwijzingen dat de regering humanitaire bijstand aan de bevolking hindert of verhindert, inclusief levens-en geneesmiddelen.  Als zij zich schuldig maakt aan ernstige inbreuken op het internationaal humanitair recht, dan kan dat niet zonder reactie van de internationale gemeenschap blijven. De verantwoordelijken horen ter verantwoording te worden geroepen. Tegelijkertijd moet alles in het werk worden gesteld om de nieuwe regering op het juiste spoor te krijgen.

Er zijn heel diepe wonden geslagen in de Ethiopische samenleving. Het is ook duidelijk dat de regering niet de enige is die zich schuldig heeft gemaakt aan talrijke en zeer ernstige inbreuken op universele mensenrechten en de regels van het internationaal humanitair recht.  Er zal zwaar moeten worden ingezet op een proces van dialoog en verzoening. Daarom is het zo belangrijk dat al deze inbreuken aan een internationaal betrouwbaar en onpartijdig onderzoek worden onderworpen en dat een mechanisme wordt gecreëerd om de daders te vervolgen en te berechten.